Subsidieregeling Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties in het kader van Jong Leren Eten subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.

Binnen het Jong Leren Eten programma werken rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samen om kinderen en jongeren meer in aanraking te brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

De nieuwe ronde van de subsidieregeling voor de kinderopvang is al open, de subsidieregeling voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo opent op 1 september 2020. De subsidieregeling van Jong Leren Eten onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang (ko) en scholen (po, vo en mbo).

KINDEROPVANG: de beschikbare subsidie voor de kinderopvang is drie jaar lang elk jaar 75.000 euro. Het subsidiebedrag per locatie is maximaal 500 euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.

SCHOLEN: de subsidieregeling voor scholen voorziet in drie rondes: schooljaar 2018-2019 (afgerond), schooljaar 2019-2020 (gesloten) en schooljaar 2020-2021. Elk schooljaar is er 630.000 euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 subsidieaanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.