Miljoenenimpuls vanuit Toukomst

In 2020 werkten ruim 200 Groningers met veel energie samen om de 900 ingestuurde ideeën in het kader van Toukomst te bundelen tot 59 vernieuwende en creatieve Toukomstprojecten. Na een waarderingsronde door de inwoners van Groningen was het vervolgens de beurt aan 20 Groningers in het Toukomstpanel om te bekijken hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste besteed kan worden. Er zijn veel plannen die te maken hebben met het vergroenen en verduurzamen van de provincie Groningen, met ook veel aandacht voor (lokaal) voedsel. We lichten er hier onder een drietal uit.

Oogst van Groningen

Hoe krijgt de lokale boer zijn producten op een betaalbare manier bij bewoners in de regio? Hoe zorg je voor een constante aanvoer naar supermarkten, het hele jaar door? Op welke manier vervoer en
verpak je de producten? Het antwoord op deze vragen ligt bij collectieve oplossingen, in de samenwerking in de regio.
De initiatiefnemers van Oogst van Groningen willen aan de slag met vernieuwende experimenten op het gebied van duurzame landbouw, verwerking en logistiek. Daarbij moet het keurmerk ‘Oogst van Groningen’ op Groningse producten bijdragen aan de herkenbaarheid en het imago van de producten.
Met het geld van Toukomst (3,2 miljoen) kunnen bestaande initiatieven bij elkaar worden gebracht en kan de afzetmarkt beter worden georganiseerd.

Ieder dorp een voedseltuin

Het streven van het project Elk dorp zijn eigen voedseltuin is dat in 2040 elk dorp en elke stad in Groningen zijn eigen voedseltuin heeft. Voedseltuinen zijn plekken die door professionele tuinders beheerd worden en waar samen met de bewoners bepaald wordt wat er wordt verbouwd. Het is een belangrijk project omdat er goed voor de natuur gezorgd wordt, het zorgt voor meer biodiversiteit en het heeft een positieve invloed op de verbinding tussen mensen. Daarbij leren kinderen meer over een gezonde levensstijl. Voor dit project is een bedrag van 400.000 euro gereserveerd.

Tiny forests

Tiny Forests betekent: groen aanplanten op plekken waar het een verrijking is voor mens en natuur. Daarom wil Toukomst een deel van het budget van de Landschapswerkplaats reserveren voor het aanplanten van
kleine bosjes. Tiny Forests hebben veel positieve kenmerken en weinig nadelen: ze behoeven weinig onderhoud en dragen direct bij aan een betere balans tussen mens en natuur. De bosjes gaan de verschraling van het landschap tegen en maken de leefomgeving aantrekkelijker. In de Landschapswerkplaats kan worden uitgedacht waar Tiny Forests goed
passen en wie ze gaat aanplanten.