Meer regionale producten in bedrijfsrestaurants overheid

De Rijksoverheid en provincies gaan in hun bedrijfsrestaurants meer Nederlandse producten aanbieden. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afgesproken met de gedeputeerden van elf provincies. Zij tekenden hiervoor op 5 oktober de greendeal ‘Eten uit de Korte Keten’. Klik hier voor meer informatie.

Korte Keten

De overheid wil dat er meer lokaal geproduceerd voedsel wordt gegeten en dat producten een minder lange weg hoeven af te leggen voordat ze op het bord belanden. Deze korte keten is goed voor Nederlandse boeren en producenten. Het Rijk en de provincies willen met lokale producten in hun bedrijfsrestaurants zelf het goede voorbeeld geven. Ze roepen andere overheden, bedrijven en organisaties op om hun voorbeeld te volgen. 

Boer en burger

Boeren kunnen er niet alleen voor zorgen dat er meer lokaal geproduceerd voedsel wordt gegeten.  Daar hebben ze andere partijen bij nodig, zoals overheden en de consument. Onderwerpen als logistiek (hoeveelheid en kosten), leveringszekerheid, het bereiken van consumenten en de afzetmarkt zijn hierbij van belang. Door meer lokale producten te eten ontstaat er meer verbinding tussen de boer en de burger. In de loop van de tijd is door schaalvergroting van productie door boeren, door verstedelijking en de afname van de agrarische beroepsbevolking meer afstand ontstaan tussen boeren en burgers. Consumenten weten vaak niet waar hun eten vandaan komt en boeren en tuinders voelen zich niet altijd gewaardeerd. De bedoeling is dat de consument voedsel meer gaat waarderen en meer gaat beseffen wat de invloed van voedselproductie voor onze leefomgeving is. Ook kunnen lokale boeren en tuinders op deze manier meer verdienen. 

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een aantal jaren geleden (2017/2018) al bij de aanbesteding van de cateraar voor hun bedrijfskantines deze aanpak gevolgd.
Aan het inkooptraject van de gemeente Groningen, Green Deal partner Dutch Cuisine, ging een pilot met De Streekkantine vooraf, met als doel lokale en regionale producten in de bedrijfscatering op te nemen.
De Streekkantine legde de contacten met regionale  producenten van brood, zuivel, eieren, kaas en groente, regelde de levering én de prijsafspraken.

Bekijk hier het filmpje over de pilot van de Streekkantine bij de gemeente Groningen

De opgedane ervaringen resulteerden in een aanbestedingsuitvraag met een hoog percentage aan regionale producten. Daarnaast werden criteria opgenomen die aansluiten bij het lokale voedselbeleid: Healthy Ageing (gezondheid), Dutch Cuisine (duurzame voedselconsumptie) en Fairtrade. Een belangrijk element in de aanbesteding was de aandacht die gevraagd wordt voor de klant. De nieuwe bedrijfscateraar is nu Tweetal, een cateraar met horeca achtergrond en een groot lokaal en regionaal netwerk.

Daag ook jouw gemeente uit!

Werk je bij een gemeente en wil je bijvoorbeeld dat jouw stad ook werkt aan gezond en duurzaam voedsel? Maar weet je niet precies hoe? Kijk dan eens bij Citydeal Voedsel!