Herenboeren Groningen zoekt versterking

Herenboeren Groningen heeft op dit moment een kartrekkersgroep van zes mensen: Karlien Meijer, Nienke van Dijk, Leny van der Hoeff, Ina Velthuis, Gusta Hofstee en Kees Faber. Ze kunnen wel wat versterking gebruiken: ze zoeken twee tot vier extra mensen.

Met de huidige groep is de basis gelegd en daarop kan verder gebouwd worden. Het werk waarvoor nu versterking wordt gezocht heeft onder meer te maken met verdere ledenwerving, het zoeken van grond, overleg met betrokken instanties, netwerk versterken, verkennen van subsidiemogelijkheden, activiteiten voor leden organiseren.

Het belangrijkste is dat je gaat voor het ideaal van Herenboeren: een lokaal, kleinschalig, coöperatief bedrijf om gezond voedsel te produceren in harmonie met de natuur. Ook is het fijn als je van aanpakken houdt; er is veel te doen. Verder is kennis en/of ervaring op het terrein van (digitale) communicatie, organiseren, financiën, regelgeving, maar ook landbouw/veeteelt welkom. Enige flexibiliteit is gezien de corona-omstandigheden ook op zijn plaats. Houd rekening met een tijdsinvestering van zo’n twee uur per week in rustige tijden tot 8 uur per week bij piekmomenten. Als je belangstelling hebt, laat het Herenboeren Groningen weten! Ze gaan dan – coronaproof – met jou in gesprek om elkaar te leren kennen en te verkennen wat je rol zou kunnen zijn.

Mail aan Herenboerengroningen@gmail.com wanneer je belangstelling of vragen hebt.