de Nieuwe Leefstijl / FoodXNoord

Wijzig je omslagfoto
de Nieuwe Leefstijl / FoodXNoord
Wijzig je omslagfoto
Account Status: Goedgekeurd
de Nieuwe Leefstijl / FoodXNoord

De Nieuwe Leefstijl zet een leer- en ervaarcentrum voor voeding in een duurzame voedselketen op (FoodXNoord).

Gezondheid
Contactgegevens (openbaar)
Social Media

De Nieuwe Leefstijl ontwikkelt concepten voor zintuiglijke en educatieve ervaring m.b.t. voedsel en biodiversiteit, waarbij producten uit de omgeving worden gebruikt.
Het is gericht op zowel consumenten/burgers als producenten/leveranciers, beleidsmensen en onderzoekers en slaat bruggen tussen nationale en regionale initiatieven.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de beleving van voedsel (oorsprong, reuk, smaak) door kinderen en hun gezonde toekomst. "Ieder kind heeft het recht op ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen kiezen voor een gezond en duurzaam voedingspatroon."

Omdat er nog geen vaste plek is voor het Food Experience Center, worden op diverse plaatsen activiteiten georganiseerd en wordt bijv. onze 3D-voedselprinter uitgeleend aan de Health Hub Roden voor onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool, AOC terra en het Alfa College.
Op 9 oktober wordt de Voedselraad van Jongeren geïnstalleerd, die zich zal buigen over vraagstukken van het ministerie van LNV en van de WUR.

De Nieuwe Leefstijl spant zich in om bij te dragen aan het slagen van de SDG's, de duurzaamheiddoelstellingen van de Verenigde Naties.

www.denieuweleefstijl.nl

´╗┐

Contactgegevens:

de Nieuwe Leefstijl / FoodXNoord


Thema's: Gezondheid

Contact informatie:

Bezoek de website

info@denieuweleefstijl.nl


Social media: